Chamalu, Gelişim

Yürek Yol’umda Daima Kendim Ol’mak.. Ötesi yok.. Aşk-ı Muhabbet ile.. 💖🌺🙏🏻⭐️

“Yürek Yol’umda Daima Kendim Ol’mak.. Ötesi yok.. Aşk-ı Muhabbet ile..”
💖🌺🙏🏻⭐️

Eğer kendimi borçlu hissediyorsam tek bir kişiyedir borcum.. Kendim’e.. O da buraya ol’mak üzere geldiğim kişi, şey, varlık ne ise O Ol’mam içindir. Gerisi hep gerçek dışı.. Hep bana Ben’i işaret eden, hatırlatan, sen bu değilsin, kendin ol diyen tabelalar misali yol gösterici aynalar olan kişiler, olaylar, şeyler.. Ve de heh! İşte tam da bu!! Kendimi gerçekten iyi ve ol’duğum gibi harika hissettim diye yüreğimden emin Ol’arak hissettiğim kişi, yer ve an’lar.. Teyidler.. Kendim ol’duğum için şükrettiğim.. İyi ki Var’ım ve iyi ki Var’sın diye gönlümün yaşama sevinci ile gerçekten şakıdığı an’lar.. Bu hayatta.. 💖🙏🏻⭐️🌺

Eğer bu hayatta Bir’ini seveceksem tek Bir kişi var tümü ile, her bir şeyi ile, öylece, ol’an tüm halleri ile gerçekten, yürekten, Can’dan, Öz’den, Öz’gürce, İç’ten’likle, Koşulsuzca, Ev’renselce Sev’eceğim.. Kendim..

Eğer Bir’i varsa bu hayatta en çok Değ’erini gerçekten Bi’mem gereken.. Öz’de Bir.. Yegane’m.. Aşk’ım.. Ruh’um.. Can’ım.. Can’An’ım.. Öz’üm.. Güz’El’im.. Bi’tane’m.. Ol’an..
O da Kendim.. En bi Değ’er’lim..

Eğer Bir’i var ise bu hayatta.. Gör’mem.. Duy’mam.. Tanı’mam.. Sez’mem.. Hisset’mem.. Dost Ol’mam.. Barış’mam.. Bağışla’mam.. Öz’le’mem.. Gerçek’ten Bil’mem.. Gereken.. O da Ben’im.. Kendim..
En derin. En anlamlı.. En bilge.. En iyi.. En Ol’an her şeyden öte Hak’ikat ne ise O Ol’an.. Öz’ünde her şeyi barındıran.. Tek Bir gerçeğim.. Yegane Yol rehberim.. Öğretmenim.. Bil’mem gereken ne ise O Ol’duğum.. Öz’üm.. Öz’gürlüğüm..

……

Gör’mem, Çöz’mem, Bırak’mam gereken O da Kendim..
Sadece Ben’liğim.. Ve ötesi.. Kim Ben’i bilmeden ötesini Bil’irim derse yalandır.. “Ben” dediğin Zat-ı sonsuz Ol’an’dır.. Ben’i Ben’e götüren de yine sınırlı, sorunlu, sorumlu küçük dünyasının kabuklarıyla uğraşıp dur’an Kendim’im’dir..

….

Yaşamam gereken ne varsa bu hayatta.. Sade’ce ama gerçekten Sade’ce Kendim’dir.
Doğalca.. Kolayca.. Ol’duğumca.. Ol’an’ımca.. Yaratıcılığımın farkına var’dığımca.. Yüce Yaratıcılığımla Bir’likte ne yaratıyorsam O’nu görüp Bil’diğimce.. Kabul’ümce..

……..

Farkında Ol’mam gereken ne varsa bu hayatta.. Bir tek Kendi’mim.. Ne’yim.. Ne değilim.. Ne Yap’ıyorum.. Ne yapmıyorum.. Ne Ol’uyorum.. Ne olmuyorum.. Ne kadarım.. En çok Fark’et’mem gereken.. Ne kadarı Ben’im.. Öz’Et’le Ne Kadar Ben’im..?!..

…..

Yarat’mam gereken ne varsa bu hayatta.. Yine O da Kendim’im.. Yine yeniden yepyeni yollarla Ben’imi iyice bir bilip anlamak için.. Daha çok Sev’mek.. Yakınlaşmak.. Bir Ol’mak.. Bütün Ol’mak.. Aşk Ol’mak.. Gerçek Ol’mak.. Öz’gür Ol’mak.. Sevgi’li Ol’mak.. İyi Ol’mak.. Hak’ikat’en Ol’mak.. Bu hayatta en iyi Kendim Ol’abilmek İçin..

…….

Ol’acak bir şey varsa bu hayatta O da en en çok Sade’ce Kendim Ol’mak.. Tüm sınırlarımdan, yorum, yargı, anlayış, kural, yol, gerekli, gereksiz ne var ne yoksa içte dışta Öz’gür’leş’ip.. Ol’an’ım ne ise O Ol’mak..

….

Gidecek bir Yol varsa ve Gidilecek bir yer.. O Yol da Yer de Kendim’im..
Kendi Ol’maya geldiğim şey ol’maktan ve buna giden Yol’u izlemekten daha kutsal ne bir yol, ne bir yer, ne bir amaç olamaz bu Dünya’da.. Tüm gittiğim fiziksel Yol’lar da Kendimle Kendime Yap’tığım Yol’culuğumun Bilinciyle Ol’duğum..

Bu Yol’a işaret eden, rehberlik eden, Can Yol’daşı Ol’An ise Yüreğim.. Tek Bil’enim.. Yol Göster’enim Ben’im.. Doğru ve İyi Duy’masını, Doğru ve İyi An’lamasını.. Ve ol’duğu gibi gelen ne ise Ol’anı İzle’mesini Bil’mek önemli Ol’an ve bana düşen.. Cesurca.. Cesaretle.. Zerafetle.. Öz’e Güvenle.. Sadakat’le.. İradeyle.. Sabırla.. Sevecenlikle.. En açık yüksek Farkındalıklı Bilinçli’liğim ile.. Yaşama Sevincim ile.. Sade’ce ve Doğal’ca.. Kendim Ol’arak..

…..

Kal’ınacak bir yer ya da kişi varsa bu hayatta.. O da tam tamına Kendim’im.. Öz Ben’liğimden başka neresi ya da kimim var ki daha öteye gidecek?!.. O’nunla O’rada Kal’acak.. Ol’duğumca..

…..

Bir eş varsa seçecek, bekleyecek, Bir’likte yaşayıp Ol’acak, BirBir’imizle YanYan’a Sağlıklı Sağlam Öz’gür Dur’acak.. Bir’lik içinde Yaş alınıp ömür sürecek.. Sadakatle, sevecenlikle, içtenlikle, tüm yüreğimle sevip, saygı duyulacak.. O da tam tamına Kendim’im.. Ezelden gelmiş Ebediyete giden Ruhum ve Tertemiz Yüreğimle Bir ve Bütün Yegane Eşim Aşk ile yürekten doğalca bağlı Ol’duğum Bitane’m Kendim.. Öz’üm.. Benliğimin Yegane sevgilisi.. Öz Eş’im.. Ben’im..

……

Aşık Ol’unacak Bir’i varsa bu hayatta.. Gerçekten en saf (katıksız), masum, hakiki, öz güzellik ve müthiş var’ol’uş bilincinde Bir’likte Ol’a Ol’a, Yaşa’ya Yaşa’ya, Yarat’a Yarat’a, Sev’e Sev’e, Keşfede keşfede, Öz’gürleşe Öz’gürleşe, Bilinç’lene Bilinç’lene, İyileşe İyileşe, Aydınlan’a Aydınlan’a, Sabır ile, Şefkat ile, Tutku ile Yaşa’yarak tüm Öz’günlüğümce Bir’liğe ulaşacağım.. O da Sade’ce ve Doğal’ca Kendim’im.. 💖

……

Aşk-ı Muhabbet ile Gül Ol’acak Bir’i varsa bu hayatta.. O yine Sade’ce ve Doğal’ca Kendim’im..
❤️🌹

…..

İhtiyaç duyduğum Bir’i ya da Bir şey varsa bu hayatta.. O Sade’ce ve Doğal’ca Ben’im… Tüm bunlar zaten Ben’imle Bir’likte doğdu ve işin en güzeli Ebediyen Ben’imle Bir’likte.. Ben’im tek bir ihtiyacım var Asıl’ında.. O da Kendim Ol’mak.. Öz Ben’liğimin beni sonsuz sevdiğini, saygı duyduğunu, O’nun en değerlisi olduğumu.. En çok ve sonsuz Sevenimin zaten O ol’duğunu.. Ve O’nun içimde ve heryerde, herkeste, herşeyde Ol’an Ol’duğunu.. O’nun sevgilim ve en Öz’den Tutkun Aşığım Ol’duğunu ve bana her an herşeyi zaten verdiğini, benimle Bir’likte yaşayıp, her an yeni gerçekliğimi yarattığını.. En çok üzüldüğümde tek ve sarsılmaz tesellim ol’duğunu.. Ne yaparsam yapayım ya da yapmazsam yapmayayım beni olduğum gibi sonsuz koşulsuz sevip sarıp koynunda şifalndırıcı şefkati ile her an tuttuğunu, sardığını… Hayallerimin çok çok ötesinde.. Sade’ce ve Doğal’ca saf (katıksız), arı (temiz pak) ol’an kalbimin en masum kutsal duyarlı an ve yerinden benimle Hak’ikat’ten ol’duğunu bilip, anlayıp, görmem, duymam, sezmem, hissetmem ve yaşamam yeterli.. Benim Bir Tek Gereken’im Var O da Ben’im.. Ben’imin tek bir Sevgili Var’lığı Yeganesi Var O da Kendim’im..

Orada o her saf yürek atışımda en sadık ve vefakar sevgilim, aşığım, eşim, dostum, herşeyim olarak beni sabır ile en masum (yargısız ve tarafsız) ol’an hal ile Aşk-ı Muhabbet ile tek gerçekliğim Ol’an Yegane’m Ol’arak bekliyor.. Orada öylece hep Dur’uyor.. Sadece Ol’an olarak.. Ve bana, sana, ona, bize her Bir’imize.. Sade’ce ve Doğal’ca Kendin ol diyor.. Sen zaten çoook ve sonsuz ve koşulsuz Sevilen’sin.. Bunu..
Bil… 💖 .. diyor..

……

Gerisi mi? O zaten kolay.. Her’şey Ben’den Ben’e.. Bir’den Bir’e.. Bir’den Bütün’e.. Bütün’den Bir’e.. Hücre’den Evren’e.. Evren’den hücre’ye.. Ben’den Sana.. Sen’den Bana.. Var’oluştan Hiç Ol’uşa.. Hiç Ol’uştan Var Oluş’a.. An’dan Sonsuzluğa.. Sonsuz’luktan An’a.. Yansıyandır.. İş ki sen en önce ve bu yaşamdaki tek Görevin, İş’in, Gereken Ol’arak.. Kendini Bil.. Ben’ini Bil.. Gerisini Ben Hallederim Merak etme.. O Ben’de.. Diyor..

💖
E daha n’olsun?! Daha ne desin?!

Hadi şimdi bırakın onu, bunu, şunu.. Herkes Kendi İş’inin Başı’na..

💖

Kendini Bil’en.. An’layan.. Yaşa’yan.. Kazanır.. Bu Hayatta.. Yani Ol’ur..

Ol’maya Gel’diği Her Ne ise O Ol’ur..❤️🌹

Sevgimle.. Aşk ile.. 💖
Nesli Olcay / Gaia Journey

İstanbul 31.8.16 16.22-18.44

Bunlar Da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Bırakın